Eventlaget

Eventlaget er Hamarregionens eventselskap. Våre jobber med –
Å skape egne arrangement til glede for regionens befolkning og tilreisende.
Å være en totalleverandør på tjenester på andres arrangement.
Å være delleverandør på andres arrangement på områder med vår kompetanse.Vi ønsker å være med å skape grunner til å besøke, grunner til å bli – og øyeblikk å  huske.