Leveranse

Matchdag!

Dagen da selve oppgjøret finner sted. Det er nå resultatene vises.. Det er nå laget får sin dom. Hele leveransen er like viktig, og man blir aldri bedre enn det svakeste leddet.  Den oppgaven tar vi på alvor, det å sørge for at det svakeste leddet er godt nok.